Vergoedingen voor lactatiekundige zorg 2016 online

Alle reeds beschikbare vergoedingen zijn vanaf vandaag snel en eenvoudig te controleren via onze vergoedingscheck. Er zijn enkele verzekeraars die nog geen informatie hebben doorgegeven maar die volgen zo snel mogelijk.

Lactatiekundige in het basispakket

We zijn natuurlijk heel blij met de vergoedingen die er voor moeders zijn vanuit de aanvullende verzekeringen, maar het kan natuurlijk beter. Net als velen zijn wij van mening dat de deskundige borstvoedingsbegeleiding van een lactatiekundige vanuit de basisverzekering moet worden vergoed. De drempel voor het inschakelen van hulp moet zo laag mogelijk zijn zodat de gezondheids voordelen voor moeder en baby de beste kansen krijgen. Het is juist vanwege die gezondheidsvoordelen dat het ook onbegrijpelijk is dat verzekeraars en de politiek borstvoeding geen hogere prioriteit geven. Zeker als we bedenken dat de onbeheersbare zorgkosten zo'n grote zorg zijn voor onze samenleving. Van een kleine investering tijdens de eerste maanden van een nieuw leven gaat een preventieve werking uit als het gaat om kosten op latere leeftijd, en buiten dat zijn er nog veel meer voordelen te noemen. Het is dan ook eigenlijk onbegrijpelijk hoe die eenvoudige optelsom geen gehoor vindt bij de overheid en verzekeraars. Het wordt tijd dat de waarde van het geven van borstvoeding en moedermelk als preventie binnen de gezondheidszorg meer wordt erkend.

Wat valt er op

Omdat we de vergoedingen nu al sinds 2013 volgen vallen er toch een aantal zaken op. We noemen de meest opvallende zaken, er zijn er meer maar deze staan ons na al het uitzoekwerk het meest bij.

Borstkolf boven lactatiekundig consult

We komen iedere jaar ook wel weer interessante dingen tegen waar we nu wel eens nadruk op willen leggen. Er zijn bijvoorbeeld verzekeraars die de lactatiekundige hulp vergoeden binnen het kleinste pakket €50 en het grootste pakket €115, terwijl de vergoeding voor een borstkolf voor ieder pakket op €110 staat vastgesteld. De logica is wat ons betreft ver te zoeken, wanneer je bedenkt dat een lactatiekundig consult gemiddeld tussen de €90 en €100 euro kost wordt dat soms dus enorm onderverzekerd terwijl de vergoeding voor de aanschaf van een borstkolf naar verhouding vrij ruim is. Maar de belangrijkste rede waarom dit toch wel vreemd te noemen is, is dat de borstkolf in feite op twee momenten ingezet wordt, als hulpmiddel bij borstvoedingsproblemen om de productie voort te zetten of op gang te brengen of bij het weer aan het werk gaan. Bij de eerste situatie zal dit vaak gebeuren op advies van een lactatiekundige die als we van de vergoeding  van de verzekering uitgaan minder waardering geniet dat de borstkolf. 

IZA Cura

IZA Cura is gedeeltelijk overgegaan in VGZ, dit verschilt per plaats, Rotterdam en Capelle aan den IJssel vallen bijvoorbeeld nog onder IZA Cura en Den Haag, Drechtsteden en Zuid-Limburg zijn overgegaan naar VGZ. Onze aandacht werd getrokken door de al beschikbare voorwaarden in het 'Rotterdampakket', dit geld voor zowel Capelle als ook voor Rotterdam. De vergoeding is redelijk €115, dus een moeder moet één consult op die manier wel kunnen bekostigen, meer zou uiteraard beter zijn maar er zijn veel andere andere aanvullende pakketen die het slechter doen. In de voorwaarden wordt het echter wel erg interessant,

"De zorg moet worden verleend in de praktijkruimte van uw zorgaanbieder of in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. Op medisch voorschrift kan de zorg ook thuis worden verleend."

Bij voorkeur moet een moeder dus haar vertrouwde omgeving verlaten om bij een lactatiekundige op de praktijk (in een onvertrouwde omgeving) te worden geobserveerd tijdens het voeden. Tenzij op medisch voorschrift wordt aangeraden de zorg thuis te verlenen. Laat dit nou net de preferente situatie zijn, om een moeder te observeren tijdens een voeding voor hulp en advies bij de borstvoeding. En bovendien heeft het merendeel van de lactatiekundigen in Nederland helemaal geen eigen praktijkruimte, juist omdat het veel effectiever is om de moeder in haar vertrouwde omgeving thuis te bezoeken tijdens een voeding. Wij zouden IZA Cura willen aanraden het om te draaien of geen voorwaarden te verbinden aan de plaats van de zorg verlening. De betutteling en indruk van wantrouwen is bewonderingswaardig. 

Voorwaarden

De voorwaarden per verzekeraar verschillen vaak op het gebied van de doorverwijzing en de eisen die worden gesteld aan de zorgverlener. In sommige gevallen worden er zelfs geen eisen gesteld aan de zorgverlener.  Wat ons betreft zouden zorgverzekeraars hier een uniform beleid moeten voeren.

  • Een lactatiekundige is IBCLC gecertificeerd
  • En is aangesloten bij de beroepsvereniging NVL

Meer is eigelijk niet nodig. Nu is het zo dat een lactatiekundige bij een kraamzorg of andere instelling ook de zorg mag verlenen, zonder dat er nadruk wordt gelegd op het feit dat een lactatiekundige gecertifceerd dient te zijn. Hiermee wordt de kwaliteitscontrole verlegd naar de werkgever van de betreffende lactatiekundige en ontstaat naar onze mening ook de mogelijkheid dat op den duur borstvoedingcoaches zich als lactatiekundige zouden kunnen gaan uitgeven.

Dat zou een zorgelijke ontwikkeling zijn die de kwaliteit en het aanzien van de beroepsgroep zou kunnen gaan ondermijnen. Het is daarom ook dat wij in onze vergoedingscheck een aanvullende voorwaarde vermelden, die aangeeft dat een lactatiekundige IBCLC gecertificeerd moet zijn, we hopen moeders op die manier te informeren over het belang van deze certificering en te wijzen op de mogelijkheid een lactatiekundige te vragen naar haar bewijs hiervan.

Veel moeders hadden de afgelopen dagen de individuele pagina's voor zorgverzekeraars op onze website al gevonden, we hopen dat we iedereen met onze vergoedinscheck helpen snel de juiste informatie te vinden.

Controleer je vergoeding voor Lactatiekundige zorg