Privacy

Lactatiekundige.nl hecht veel waarde aan privacy, persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Om in contact te komen met Lactatiekundige.nl kunt u gebruik maken van het contactformulier. Middels deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend gegevens die u of uw browser rechtstreeks aan ons opgeeft. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om  inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contact instructies hierboven. 

E-mail contact met derden via onze website wordt direct verstuurd en niet opgeslagen, de ontvanger ontvangt het door u verstuurde bericht in zijn of haar email inbox. 

E-mail contact met Lactatiekundige.nl via het algemene contactformulier. Als u het algemene contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Veiligheid

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. De database met berichten wordt beschermd door een wachtwoord en is niet direct via internet toegankelijk. De volledige communicatie tussen de gebruiker en onze server wordt versleuteld, u wordt hiervan op de hoogte gesteld via een slotje dat in uw browser zichtbaar is.

Afgifte aan derden

Uw e-mailadres en IP-adres worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij een bevel daartoe van de bevoegde autoriteiten ontvangen of wij een klacht ontvangen van een derde over uw reactie waarbij we aan de juistheid van die klacht redelijkerwijs niet kunnen twijfelen, en afgifte van deze gegevens de meest gepaste wijze is om de klacht af te handelen.

Statistieken

Om onze website te blijven verbeteren maken wij gebruik van statistische informatie via Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze gegevens geven ons inzicht in het gebruik van onze website en helpen ons de website zo goed mogelijk te laten aansluiten aan de behoefte van de gebruiker.

Gebruik van cookies

Net als iedere moderne website maken wij gebruik van cookies, een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij plaatsen geen cookies voor advertentiedoeleinden maar gebruiken slechts cookies die betrekking hebben op de functionaliteit van onze website. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Controleer je vergoeding voor Lactatiekundige zorg